Antallet museumsbesøk i Norge ble halvert i koronaåret 2020 sammenlignet med 2019.
Foto
Gorm Kallestad / NTB

Besøk til norske museer halvert i 2020

Publisert: 31. mai 2021 kl 14.14
Oppdatert: 31. mai 2021 kl 14.14

Nedstengingen av norske museer under koronapandemien førte til at besøkstallene falt med 50 prosent i 2020 sammenlignet med året før.

I fjor hadde norske museer totalt 5,1 millioner besøkende, ifølge Statistisk sentralbyrå. I 2019 var antallet besøkende over 10,4 millioner.

Nedgangen kan sees i sammenheng med de strenge koronarestriksjonene, som førte til at norske museer var tvangsstengt i store deler av året.

Norske museer forvalter til sammen nærmere 63 millioner gjenstander og objekter.