Kistefos.
Foto
Fredrik Hagen / NTB

Drastisk nedgang i publikumsbesøk på museer i 2020 – men på enkelte områder var det et positivt år for museene

Publisert: 10. november 2021 kl 15.56
Oppdatert: 10. november 2021 kl 15.56

Museumsstatistikken for 2020 viser tydelige konsekvenser av koronapandemien, men også at museene utnyttet mulighetene, mener Kulturrådet.

Hvert år samler Kulturrådet inn tall fra museene i Norge. Totalt 106 museum rapporterte for 2020. Museumsstatistikken gir et overblikk over museene, besøk, formidling, forskning og forvaltning av samlingene. I 2020 gikk museumsbesøket ned, mens den digitale formidlingsaktiviteten gikk opp. Samtidig leverte museene flere forskningsartikler enn noensinne. 

Kulturrådet har i flere år arbeidet med å styrke forskningen i norske museer. Forskningsarbeidet er ifølge dem er en sentral del av museenes samfunnsoppdrag, noe som også er understreket i museumsmeldingen Musea i samfunnet (2021). Museumsstatistikken viser at tallet på antall museumsansatte med doktorgrad er stigende, i 2020 ble det rapportert om 371 ansatte med doktorgrad, mot 175 i 2011 og 344 i 2019. Denne økningen viser seg i antall forskningsartikler.

I 2020 ble det publisert 653 forskningsartikler med fagfellevurdering, dette er det høyeste tallet siden Kulturrådet begynte å samle inn disse tallene i 2012.

– Det er svært gledelig at museene har fulgt opp det fokuset som har vært på forskning i museum. Kulturrådet fortsetter å satse på forskning gjennom utviklingsprogrammene for museum også i neste periode, sier seniorrådgiver i Kulturrådet, Unni Fortun, som har ansvaret for museumsstatistikken.

Stupende besøkstall, økt digital formidling

Pandemien har ikke uventet medført en drastisk nedgang i publikumsbesøk. I 2020 halverte besøkstallene fra over 10 millioner i 2019 til 5 millioner i 2020.

– Men museene kastet seg rundt og utviklet nye formidlingstilbud, slik at publikum fortsatt fikk tilbud om museumsopplevelser hjemmefra, forteller Fortun. Ved siden av utprøving med digitale formidlingsmuligheter, viser statistikken at 56% av museene hadde internettbaserte pedagogiske opplegg for barn og unge i 2020, mot 37% i 2019.

Pandemien førte til at mange museer måtte holde stengt gjennom store deler av 2020. Museene med utendørsarenaer opplevde økt trykk, noe Kistefos-Museet er et eksempel på.

Mens museet hadde om lag 48 000 besøkende i 2019, besøkte 169 000 Kistefos-Museet i 2020.

– Utendørsarenaene ga publikum mulighet til museumsopplevelser, noe vi ut fra besøkstallene på museene med fasiliteter utendørs ser var populært, sier Fortun.

Samtidig hadde Kistefos også et nytt museumsbygg, som tiltrakk seg mange gjester.

Publikum utforsket også museumssamlingene digitalt i 2020. Besøkstallene til DigitaltMuseum har økt jevnt de siste årene, og i 2020 hadde de digitaliserte samlingene nesten 5 millioner besøk, mot 4,1 millioner i 2019.

De mer langsiktige konsekvensene av koronapandemien i museumssektoren vil Kulturrådet se nærmere på i forbindelse med museumsstatistikken for 2021 og prosjektet gjenoppbygging av kultursektoren etter koronapandemien, som Kulturrådet og Norsk filminstitutt utfører på oppdrag fra Kulturdepartementet.