Kunstnerorganisasjoner reagerer på at Munchmuseet og Nasjonalmuseet hyrer inn selvstendige næringsdrivende kunstteknikere. Munchmuseet vurderer nå å skifte praksis. Her fra fraktingen av Munchs "Solen" i mandag kveld.
Foto
Heiko Junge / NTB

Reagerer på at Nasjonalmuseet og Munchmuseet hyrer kunstteknikere på oppdrag

Publisert: 1. juni 2021 kl 08.36
Oppdatert: 10. november 2021 kl 18.58

Kunstnerorganisasjonene Creo og Unge Kunstneres Samfund (UKS) reagerer sterkt på at Oslos to største kunstmuseer hyrer kunstteknikere på oppdrag i stedet for å lønne dem. Dette fører til at teknikerne ikke omfattes av arbeidsmiljøloven og må sørge for egen forsikring og har ikke rett på pensjon og sykepenger.

– Museene tenker kanskje at dette er den enkleste måten å gjøre det på, men de er institusjoner med et stort samfunnsansvar som får millioner av kroner fra stat og kommune. Det må være mulig å lage ryddige og trygge arbeidsforhold hvor arbeidstakere har rettigheter, sier Johanne Laache, nestleder i UKS til Klassekampen.

Til nettstedet Subjekt stiller Hans Ole Rian, leder for Norges største kunstnerorganisasjon Creo, spørsmål ved om kontraktene, da i hovedsak Munchmuseets, er lovlige.

På grunn av kritikken som har kommet sier Munchmuseets direktør Stein Olav Henrichsen at de nå skal gå igjennom praksisen sin.

Henrichsen sier derimot at dette har vært en praksis over lang tid, og at de har hatt en oppfatning av at folk har syntes det har vært verdifullt å jobbe som selvstendig næringsdrivende.

– Vi har også fast ansatte teknikere, men i kortere perioder trenger vi langt flere, da er det fint å ha noen som er godkjent på forhånd. Vi skal finne en avtaleform som ivaretar alles interesser, sier han til Henrichsen.

Nasjonalmuseet har derimot ingen planer om å endre praksis. Miriam Nordgård, konstituert avdelingsdirektør for administrasjonen, sier at dette er en vanlig tilknytningsform i norsk arbeidsliv, og at de bruker denne tilknytningsformen der partene finner dette hensiktsmessig.