Norsk Teknisk Museum er blant de som jobber godt med formidlingen, men som har utfordringer på samlingsforvaltning, viser Kulturdirektoratets museumsvurderinger. Foto: Norsk Teknisk Museum / Gorm Gaare

Norsk Teknisk Museum er blant de som jobber godt med formidlingen, men som har utfordringer på samlingsforvaltning, viser Kulturdirektoratets museumsvurderinger.

Foto

Norsk Teknisk Museum / Gorm Gaare

Museene strever med vedlikehold og bevaring

Publisert: 30. juni 2023 kl 07.45
Oppdatert: 30. juni 2023 kl 07.45

− Museenes rapporter viser oss at de samlet sett ikke møter museumsfaglige standarder for å ta vare på det de forvalter. Museene står i en krevende situasjon, der den eksisterende samlingen kan ta opp plassen for eksempler fra vår egen samtid, sier Torbjørn Urfjell, direktør for samfunn og arena i Kulturdirektoratet ifølge en pressemelding.

I likhet med tidligere år er det innen samlingsforvaltning at museene har de største utfordringene. Bevaring, dokumentasjon og digitalisering av samlingene er omfattende og ressurskrevende oppgaver.

Tallene for 2022 viser en sakte forbedring av oppbevaringsforholdene for museenes gjenstander. Det er likevel mange museer som har dårlige oppbevaringsforhold, og som ikke når sektorens egne ambisjoner for vedlikehold og restaurering av bygninger og anlegg.

− Det er avgjørende at både myndighetene og museene selv tar på alvor de utfordringene vi fortsatt ser i denne sektoren, sier Kristin Danielsen, direktør i Kulturdirektoratet

Løfter ytringsmangfold

Kulturdirektoratets gjennomgang viser at mange museer har vært synlige deltakere og aktører i markeringen av Skeivt kulturår 2022.

− Det er tydelig at museene har prioritert denne markeringen, og det viser at museene er viktige institusjoner i arbeidet med å løfte ytringsmangfoldet rundt om i landet, sier Torbjørn Urfjell.

Arbeidet med å gjøre museenes besøksarenaer og formidlingen tilgjengelig for alle viser imidlertid liten utvikling.

Styrker forskningsarbeidet

2022 kjennetegnes av vekst i antall formaliserte forskning- og utviklingssamarbeid, antallet ansatte med forskningskompetanse øker også. Det er dessuten fortsatt vekst i antallet publiserte fagfellevurderte forskningsartikler, og 2022 er et toppår innenfor siste femårsperiode.

Inntrykket er likevel at museenes forskningsarbeid i større grad enn annen museumsfaglig virksomhet baserer seg på ekstern prosjektfinansiering, og dermed er utsatt for større uforutsigbarhet.