Kanalgården i Arendal skal bygge 18 øvingsrom, og Kilden Aktivitetshus skal gjennomføre akustiske tiltak på 4 scener. De har fått tilskudd på henholdsvis 2.983.000 og 600.000 kroner. 

 
Foto

Arendal kommune

Musikkutstyrsordningen

13 nye millioner til utstyr og lokaler

Publisert: 29. november 2019 kl 14.12
Oppdatert: 29. november 2019 kl 14.17

I årets andre tildelingsrunde ble det behandlet 229 søknader. Sammenlignet med fjoråret er dette nesten en dobling i antall søknader, opplyser Musikkutstyrsordningen (MUO) i en pressemelding.

MUO er den nasjonale tilskuddsordningen for teknisk utstyr, akustikk og lokaler.

Mer penger og utvidet ordning

Fra 2019 har MUO blitt utvidet fra å være en tilskuddsordning for det rytmiske musikkfeltet, til å bli en ordning som også favner kor, korps, klassisk og scenekunst. Blant tildelingene denne runden er Kanalgården i Arendal som får tilskudd til 18 øvingsrom tilpasset både musikk, kunst, dans og teater, Hamar Teater får tilskudd til nytt lysutstyr og Unge SPOR på Bryne får realisere to scener for fremføring og to øvingslokaler for band, musikere, kor, skuespillere og dansere.

Med utvidet mandat fikk MUO økt budsjettet med 12 millioner kroner tidligere i år. Totalt er det gitt tilskudd på over 40 millioner kroner i 2019.

I denne tildelingsrunden fordeler de 13 millionene seg slik:

  • Fremføringsutstyr: 35 tildelinger 4,19 millioner kroner

  • Akustikk scenelokaler: 2 tildelinger 0,85 millioner

  • Øvingsrom: 7 tildelinger 6,61 millioner

  • Øvingsutstyr: 48 tildelinger 1,36 millioner kroner

LES MER | Her kan du alle som har fått tildelt midler fra Musikkutstyrsordningen.

Ikke nok til alle

24 scener og 11 arrangører får tilskudd til nytt teknisk utstyr, 41 kulturrom for øving, produksjon og fremføring får tilskudd til akustiske tiltak og 50 øvingsrom får tilskudd til øvingsutstyr.

– En veldig stor søknadsmengde gjør samtidig at svært mange gode prosjekter og tiltak dessverre ikke fikk tilskudd i denne runden, sier daglig leder Karen Sofie Sørensen i MUO, som mener MUO har mulighet til «å prioritere de gode prosjektene der de skjer, når de skjer».

Løfter Arendal

Foto

Kanalgården knyttes sammen med Kilden med en passasje, og vil bidra til å styrke dette kulturområdet for ungdom og det frivillige kulturlivet i Arendal. Illustrasjon: Arendal kommune

 

I Arendal blir det store endringer: Kanalgården skal bygge 18 øvingsrom, og Kilden Aktivitetshus skal gjennomføre akustiske tiltak på 4 scener. De har fått tilskudd på henholdsvis 2.983.000 og 600.000 kroner.

Kilden aktivitetshus har siden 1981 vært et aktivitetshus for ungdom, men de akustiske utfordringene har gjort det krevende å arrangere konserter og sceniske fremføringer i lokalene. Nå skal rommene rehabiliteres, og nye Kilden skal romme blant annet én konsertscene, én teatersal, én kaféscene og et aktivitetsrom til dans. Ungdom, kulturaktivitet og utøvende virksomhet prioriteres.

Kanalgården knyttes sammen med Kilden med en passasje, og vil bidra til å styrke dette kulturområdet for ungdom og det frivillige kulturlivet. Øvingslokaler til musikk har vært en lokalpolitisk kampsak i 20 år, og nå vil det bygges 18 rom tilpasset både musikk, kunst, dans og teater.

Kultursjef Linda Sætra i Arendal kommune gleder seg enormt til å sette i gang:

– Dette er en anerkjennelse av den innsatsen musikklivet i Arendal har lagt ned de siste ti årene, hvor de har jobbet iherdig med å få tilgang på egnede øvingsrom. I tillegg får vi nå oppgraderte og flotte lokaler til teater, dans og ikke minst attraktive konsert- og visningslokaler – dette kommer til å bli varmt tatt imot både av artister og publikum. Det nye huset kommer til å bety mye for at ungdom får en møteplass for kreativ utfoldelse og opplevelser midt i sentrum, og for at alle generasjoner får et sted for å drive med sin kulturaktivitet. Heia MUO.

Mange prosjekter

Her er noen andre utvalgt prosjekter for tildelingen:

  • Verkstedhallen (Svartlamoen kultur- og næringsstiftelse), Trondheim. 532.000 kroner til lyspakke for konsertscenene.

  • Hamar Teater fungerer som alternativt kulturhus, med både teater og konserter. 286.000 til lysutstyr.

  • Ludo Bar & Scene (Galleriet Studenthus), Harstad. 322.000 til nytt lydanlegg (PA).

  • Holmlia kirke, Oslo. 500.000 til å bygge om en hybelleilighet til to øvingsrom i kjellerlokalene til Holmlia kirke.

  • Unge SPOR, Bryne. 750.000 kroner til Kulturbanken, et lokale på 630 kvadratmeter, som skal romme to scener for fremføring, og to øvingslokaler for band, musikere, kor, skuespillere og dansere.

Blant andre tilskuddsmottakere finner vi tre pauker til Stavanger Janitsjar, fått tilskudd til 3 pauker, Ålesund Symfoniorkester har fått tilskudd til klokkespill, skarptromme, tamburin og triangel, og Fet Janitsjar har fått tilskudd til vibrafon og 50 notestativ med lys.

Bidratt til 500 øvingsrom

Musikkutstyrsordningens formål er å sikre tilgang til hensiktsmessige øvingslokaler og gode tekniske vilkår for fremføring av musikk og scenekunst over hele landet. Siden startet i 2009 har mange hundre øvingsanlegg, øvingsfellesskap, storband og spellemannslag mottatt tilskudd til øvingsutstyr. Scener over hele landet har mottatt tilskudd til fremføringsutstyr og det er gitt tilskudd til bygging og utbedring av over 500 øvingsrom og musikkbinger.

Musikkutstyrsordningen endrer navn i 2020 for å reflektere det utvidede mandatet.