Psykologer har sett på om musikere er mer sannsynlige B-mennesker enn andre.

Foto

Austin Neill |Unsplash

 

Er musikere B-mennesker?

Publisert: 30. september 2019 kl 12.41
Oppdatert: 7. august 2020 kl 14.17

Psykologer ved Høgskolen i Innlandet har sett nærmere på saken.

– Hovedfunnet er at musikere i langt større grad enn ikke-musikere viser tendenser til å være B-mennesker, sier forsker Reidulf G. Watten fra Høgskolen i Innlandet i en artikkel hos forskning.no.

Ugle-faktorer

833 personer har deltatt i studien. Et spørsmål var: «Hvor våken føler du deg den første halvtimen etter du har stått opp?».

Ifølge Watten har utøvende musikere betydelig lavere skår på slike spørsmål sammenlignet med ikke-musikere. Andre studier har avdekket at nattugler skårer høyere på kreative faktorer som mental fleksibilitet og originalitet.

Kveldsarbeid påvirker

Biologi og gener påvirker døgnrytme, men den kan også påvirkes av kultur, sosialisering og læring. Dermed kan musikerne påvirkes av at de ofte opptrer på kveldstid, og tilpasser døgnrytmen deretter.

Selv om musikerne tenderer til å være B-mennesker, så kan man dermed ikke fastslå at alle er det.