Foto
Unsplash / Antoine Julien

4 av 10 artister og låtskrivere vurderer å finne noe annet å gjøre

Publisert: 19. oktober 2020 kl 15.21
Oppdatert: 19. oktober 2020 kl 15.22

En ny undersøkelse viser tydelig at de som skriver musikk frykter for fremtiden: Hele 90 prosent tror de i stor grad kommer til å bli økonomisk berørt på kort til mellomlang sikt.

Undersøkelsen ble foretatt blant medlemmene av opphavsrettsorganisasjonen Tono, som organiserer komponister, låtskrivere og sangtekstforfattere. Resultatet ble lagt fram mandag – samme dag som kulturminister Abid Q. Raja presenterte den nye krisepakken til kulturlivet.

– Syv av 10 TONO-medlemmer er bekymret for muligheten til å livnære seg av musikk i framtiden, og blant dem som er både artister og opphavere vurderer 4 av 10 å finne seg annet arbeid, sier kommunikasjonssjef i Tono, Willy Martinsen.

Undersøkelsen ble foretatt blant et representativt utvalg av organisasjonens medlemmer som mottok en avregning på mer enn 40.000 kroner i fjor. Av de spurte var tre fjerdedeler både opphaver og artist, mens en fjerdedel kun var opphaver.

Slik vederlagsordningen fungerer vil de økonomiske tapene først bli synlige på Tono-utbetalingen høsten 2021, som omfatter konsertfremføringer året før. Ifølge Martinsen oppgir 8 av 10 spurte oppgir at de er ganske eller svært bekymret for reduserte konsertutbetalinger fra Tono neste høst.

Allerede er over to tredjedeler i ganske eller svært stor grad økonomisk berørt av pandemien og smitteverntiltakene, lyder svarene i undersøkelsen. Det gjelder hele 80 prosent av opphavere som også er artister.

Halvparten av de spurte svarer at de har fått støtte av Nav. En fjerdedel har søkt, men ikke mottatt støtte.