Beharie mottok 150 000 i turné- og virksomhetstilskudd i 2021. Her fra en konsert i Sandnes Kulturhus.
Foto
Leo Kramer

Satsing på nye stemmer i konsertmarkedet

Publisert: 17. februar 2022 kl 15.25
Oppdatert: 17. februar 2022 kl 15.25

 

Norsk kulturfond har i 2022 satt av inntil tre millioner kroner i turné- og virksomhetstilskudd til en ekstra satsing på nye stemmer og utøvere i etableringsfasen.

Det skriver Kulturrådet i en pressemelding.

– Vi mottar veldig mange gode søknader til ordningen med en rekke spennende prosjekter, og det kunstneriske nivået på norske musikere, artister, ensembler og band er på et svært høyt. Vi har sett at det kan være vanskelig for unge og/eller uetablerte søkere å nå gjennom i den harde konkurransen de inngår i, sier Rebecka Ahvenniemi, leder av musikkutvalget for turné- og virksomhetstilskudd.

Utvalget ønsker gjennom satsingen å gi flere tilskudd til turnéprosjekter som representerer et større mangfold og en større variasjon i kunstnerisk og musikalsk uttrykk. De ønsker gjennom satsingen å særlig støtte utøvere fra nye miljøer og utøvere som er i etableringsfasen, slik at flere kan komme i gang med sin profesjonelle konsertkarriere i et konsertmarked som er hardt rammet av koronapandemien.

– Dette kan også være prosjekter som ikke følger direkte etablerte tradisjoner og normer og som representerer en kjønnsbalanse i utøvermiljøer og repertoar, sier Ahvenniemi.

– Utøvere i etableringsfasen har slitt, og sliter fremdeles, med å komme seg inn i konsertmarkedet nå under koronasituasjonen. For oss er det viktig å ta vare på denne nye generasjonen musikere i den unntakstilstanden som er nå, og gi dem økonomisk drahjelp i starten av karrieren, avslutter hun.