Denne samiske trommen ble konfiskert etter trolldomsprosessene på slutten av 1600-tallet. Nå skal den stilles ut etter å ha blitt tilbakelevert til Norge.
Foto
Terje Bendiksby / NTB

Seremoni for å markere tilbakeføring av tromme

Publisert: 12. april 2022 kl 09.08
Oppdatert: 12. april 2022 kl 09.08

– Tilbakeføringen hjelper oss å videreformidle våre tradisjoner og hedre våre forfedre. Fram til nå har vi måttet forhandle om å få tilbake gjenstander fra vår kulturarv, som av ulike årsaker er havnet på museer rundt om i Norge, i Norden eller som en del av i museumssamlinger utlandet, sier sametingspresident Silje Karine Muotka i en pressemelding.

Sámiid Vuorká-Dávvirat/De Samiske Samlinger (SVD) feirer nå 50 års jubileum med utstillingen «Ruoktot – Tilbakeføring av samiske trommer». Den tilbakeførte trommen til Poala-Ánde/Anders Poulsen fra 1600-tallet er sentral i utstillingen.

Utstillingen åpner tirsdag klokka 17 med en spesiell seremoni.

– SVD har invitert samiske eldre til å arrangere en æres-seremoni for tilbakeføringen av trommen. På den måten blir trommen på samisk vis offisielt en del av museumssamlingen, opplyser sametinget i en pressemelding.

SVD ble etablert i 1972 som den første samiske kulturinstitusjonen på norsk side av Sápmi. De har kjempet i over 40 år for å få tilbakeført eierskapet til en sjelden tromme som ble konfiskert i Sápmi under trolldomsprosessene i 1691 og sendt til København til oppbevaring på det danske nasjonalmuseet.

Trommen har vært utlånt til museet i Karasjok siden 1979, men bare på en låneavtale. Etter økende politisk press, besluttet Danmarks kulturminister å overføre eierskapet til trommen til Norge i januar i år.

– Det er helt naturlig at trommen får sitt varige hjem på museet som den har en historisk tilhørighet til, og hvor den for øvrig har vært utstilt i mange år, sa kulturminister Ane Halsboe-Jørgensen i en pressemelding.