Podkaster kan nå få tidsskrift­støtte fra Kulturrådet. Foto: Thomas Brun / NTB

Podkaster kan få tidsskriftstøtte av Kulturrådet: forsterker konkurransen

Publisert: 31. januar 2023 kl 13.55
Oppdatert: 31. januar 2023 kl 13.55

­Dette skriver Klassekampen

Kulturrådet har lenge hatt en støtteordning for norske kulturtidsskrifter. I 2019 endret ordningen navn og funksjon til «tilskuddsordning for tidsskrift og kritikk». Dette gjør at andre plattformer, blant annet podkaster, også kan søke om støtte fra ordningen.

Ser positivt på nye formater

Støtteordningen skal styrke refleksjonskulturen rundt temaer innen kunst og kultur i Norge, og hadde i fjor en ramme på 30 millioner kroner. Kulturrådet ser positivt på at refleksjonen gjøres i nye formater.

– Det er ikke bare gjennom papirtidsskrifter man kan skape refleksjon og debatt i offentligheten. Ordningen tar høyde for at dette kan gjøres på flere måter og gjelder derfor uavhengig av format, sier Ida Habbestad, leder av Kulturrådets faglige utvalg for tidsskrift og kritikk.

Ikke tilstrekkelig med ressurser

Habbestad påpeker at utilstrekkelige ressurser er en utfordring for ordningen, og at det er vanskelig å prioritere mellom gode arbeidsvilkår til de etablerte tidsskriftene, og at de nye også inkluderes.

Bente Riise, generalsekretær i Norsk tidsskriftforening, mener det er riktig at støtteordningen for tidsskrifter og kritikk skal inkludere flere plattformer enn tidsskrifter. Samtidig mener hun at det viktigste er å få utvidet potten med minst 15 millioner kroner.

– Det kan ikke være sånn at det plutselig er 30 kritikkpodkaster som tar hele potten og ingenting blir igjen til tidsskriftene. Men det tror jeg ikke skjer. Jeg tror utvalget prioriterer de seriøse kulturtidsskriftene høyest, sier Riise.