Vibeke Røgler er daglig leder i Foreningen !les.

Foto

Naomi Garseth

Foreningen !les representerer Norge på toppmøte om lesing

Publisert: 5. juni 2023 kl 10.43
Oppdatert: 5. juni 2023 kl 10.43

Den bulgarske hovedstaden er vertskap for årets generalforsamling i EURead. Dette er første gang det europeiske lese- og skrivenettverket finner sted utenfor Brussel. Under mottoet «Literacy across Europe: Reading is the Key», vil toppmøtet samle eksperter fra 20 land innenfor leseferdighet, lesefremmende arbeid, utdanning, forlagsarbeid og kommunikasjon. Daglig leder i Foreningen !les, Vibeke Røgler, ser frem til å utveksle erfaringer med representanter fra ulike europeiske organisasjoner.

– Foreningen !les har vært en del av EURead siden 2015. For oss er det viktig å tilhøre et slik nettverk med kunnskapsrike organisasjoner som jobber med mange av de samme spørsmålene som oss. I en tid hvor vi leser mindre litteratur og opplever at leseferdighetene er svakere enn før, er det spesielt viktig at vi deler både kompetanse og erfaringer med hverandre. Det blir interessant å høre perspektiver fra de øvrige landene under toppmøtet i Sofia, sier Røgler. 

Blant foredragsholderne finner vi blant annet medlemmer av EURead-styret, Dr. Jörg F. Maas, administrerende direktør for Reading Foundation (Tyskland), Diana Gerald, administrerende direktør i Book Trust (England, Wales, Nord-Irland), og Gerlien van Dalen, administrerende direktør for Reading Foundation (Nederland). Konferansen legger opp til erfaringsutvekslinger og presentasjoner av ulike prosjekter og initiativ for å fremme lesing på nasjonalt og globalt nivå.

– De siste studiene fra OECD og forskjellige forskningsinstitutter har tydelig dokumentert at lesekompetanse aldri har vært så dårlig som i dag. Mer enn 70 millioner europeere mangler disse grunnleggende ferdighetene og har derfor ikke tilgang til utdanning, opplæring og arbeidsmarkedet. Det er på tide å minne politiske ledere over hele Europa om at det ikke er noen økonomisk og intellektuell fremtid uten leseferdighet og lesefremmende arbeid. Generalforsamlingen til EURead i Sofia vil være nok en milepæl der vi oppfordrer til mer politisk engasjement, økonomisk støtte og bedre tiltak for leseferdigheter og utdanning, sier Dr. Jörg F. Maas, som også er styreleder i EURead.

– I Norge er regjeringen nå i gang med en ny leselyststrategi som vi i Foreningen !les har store forhåpninger til. Vi har i over 25 år drevet aktivt med lesefremmende tiltak og sitter på mye kompetanse og et bredt nettverk som vil være nyttig i den kommende strategien. Kanskje kan det arbeidet som både politikere, utdannings- og biblioteksektoren og hele det litterære feltet gjør her hjemme også inspirere våre partnere i EURead, legger Røgler til.

Toppmøtet åpnes av Boyko Blagoev, leder for EU-kommisjonens representasjon i Bulgaria, Katarina Barley, visepresident for Europaparlamentet, og Miroslav Borshosh, varaordfører for «Kultur, utdanning, idrett og ungdomsaktiviteter» i Sofia.

Du kan følge arrangementet i sosiale medier under emneknaggene #EURead #EuropeReads #ReadingIsTheKey