Fagjuryen premierer også ett arbeid i særklasse. Best of Show 2023 gikk til Rebecka Taule og Henrik Reistad i TRY for visualisering til dokumentarfilmen A Trip to Infinity.

Foto

Sture Nordhagen

Visueltprisen delt ut for 30. gang

Publisert: 12. mai 2023 kl 11.24
Oppdatert: 12. mai 2023 kl 11.24

TRY stakk av med den gjeve 'Best of Show', og Heydays vant begge spesialprisene, den splitter nye bærekraftprisen 'Den grønne' og IxDAs hederspris. Fagillustratør Kari C. Toverud ble hedret med Grafills ærespris, Klassikerprisen.

Visueltprisen er en årlig konkurranse som premierer det beste innen grafisk design, illustrasjon, digital design og moving image. Formålet er å hedre prosjektene og menneskene som skaper vår visuelle verden, og fremme design og illustrasjon som virkemiddel for historiefortelling og problemløsing. I år kom det inn over 800 påmeldinger til konkurransen, og flere ekspertjuryer med 25 fagutøvere med bred kompetanse og faglig ekspertise vurderer arbeidene og kårer vinnerne. Visueltprisen og juryens arbeid er med på å sette standarden for fagene.

– Det er mye stolt håndverkstradisjon i våre fag som speiler seg i de mange imponerende vinnerarbeidene. Konkurransen viser at fagene har utviklet seg helt vanvittig de siste 20 årene. Digitaliseringen og de samfunnsoppdragene det byr på gjør dagens designere ganske så uunnværlige. De kan kommunikasjon, interaksjon, tjenestedesign og er brukernes fremste advokater. De er strategiske og kreative problemløsere i alle sektorer, visuelle historiefortellere i alle samfunnets flater og bidrar til at produkter og tjenester er inkluderende, bærekraftige og brukervennlige. Visuelt viser at designere leder an i å skape løsninger som er bra for folk, bra for planeten og bra for samfunnet vårt, sier Lene Renneflott, daglig leder i Grafill.

Best of Show til Try for visualisering av evigheten

Fagjuryen premierer også ett arbeid i særklasse. Best of Show 2023 gikk til Rebecka Taule og Henrik Reistad i TRY for visualisering til dokumentarfilmen ‘A Trip to Infinity’. Juryen sier om arbeidet: A trip to infinity er en perfekt fremføring av et matematisk begrep. Arbeidet er presist, kontrollert og elegant på alle nivåer, fra komposisjon til tempo og animasjon. Animasjonen har et veldig vakkert uttrykk hvor sirkler og tallrekker vises i et flott samspill med forklaringen til engasjerte matematikere i dokumentaren. Matte er vakkert når det blir visualisert på denne måten.

Ny bærekraftpris til Heydays

Nytt av året er prisen ‘Den grønne’. Utmerkelsen hedrer et prosjekt som på en konkret og visuell måte bidrar til en mer bærekraftig verden, og prisen gikk til Heydays for investeringsappen Moniflo. Juryen sier om arbeidet: Moniflo er en fondstjeneste som gjør det enklere å investere i det grønne skiftet. Tjenesten er sentrert rundt FNs bærekraftsmål, og med enkle visuelle grep gjøres bruken bevisst på dette gjennom hele løsningen. Brukerne får også en oversikt over hvordan de bidrar til faktiske klimaendring gjennom sine investeringer, det er et stort pluss, og gir en lekmann en større forståelse av sine egne investeringer. Dette prosjektet viser vei og er viktig steg i å øke andelen grønne investeringer for flere. Merkevaren og interaksjonsdesigner er godt integrert, og gjennom stramme, enkle virkemidler klarer Moniflo på en imponerende måte å forenkle noe vanskelig og fjernt til noe forståelig og nært. Moniflo er vinner av den aller første Grønne Visueltprisen fordi den ved å bruke tydelig designgrep og godt håndverk klarer å tilgjengeliggjøre investeringer for grasrota.

Spesialpris for interaksjonsdesign til Heydays

Heydays vant også hedersprisen fra IxDA for podcast-tjenesten Nomono, et digitalt verktøy for lydopptak. IxDA-prisen belønner fremragende interaksjonsdesign hvor brukeropplevelse står i fokus.

Klassikerprisen tildelt Kari C. Toverud

Grafills hovedstyre tildeler årlig en ærespris til en utøver som har vært av stor betydning for sitt fag gjennom mange år. Klassikerprisen 2023 gikk til Kari C. Toverud. Hun er den høyest kvalifiserte medisinske illustratøren i Norge (CMI - Board Certified Medical Illustrator), og en av et fåtall sertifiserte spesialister i verden. I 40 år har hun arbeidet med informative medisinske illustrasjoner, animasjoner, interaktive læringssider og utarbeiding av manus med storyboard for en rekke oppdragsgivere. Inkludert forlag, medisinske tidsskrifter, leger, reklamebyråer og farmasøytisk industri. Og hun er fortsatt aktiv. Hun har bidratt med illustrasjoner til over 280 lærebøker, i mange av bøkene er hun eneste illustratør, og har hatt oppdrag for både norske og utenlandske oppdragsgivere. Hun holder et svært høyt faglig og estetisk nivå på sine arbeider, og har mottatt en rekke nasjonale og internasjonale priser for sitt arbeid.