Om oss

Samtiden – uketidsskrift for kultur og samfunn

Samtiden er Norges største og eldste allmennkulturelle tidsskrift, grunnlagt i 1890 av professor i nordisk litteratur, Gerhard Gran.. Blant bidragsyterne i den første årgangen var Knut Hamsun, Arne Garborg og Alexander Kielland. Et tidsskrift for «politikk, litteratur og samfunnsspørsmål», kalte han det. Tekstene skulle «kaste lys over ethvert spørsmål – uden hat», som han skrev i et brev til Bjørnstjerne Bjørnson.

Opprinnelig ble Samtiden utgitt på John Griegs forlag. Fra og med 1900 til og med 2021 ble tidsskriftet utgitt av Aschehoug forlag. I 2022 tok over 130 års historie en ny retning. Samtiden ble overtatt av Medier og Ledelse AS med Magne Lerø som eier.

Blant redaktørene i nyere tid er Thomas Hylland Eriksen, Knut Olav Åmås og Cathrine Sandnes. Fra og med 2017 har Christian Kjelstrup vært ansvarlig redaktør. Magne Lerø overtok som redaktør i juli 2022.

Samtiden mottar støtte fra Norsk Kulturråd og Fritt Ord. Samtiden ble i 2021 kåret til Norges beste tidsskrift.

I flere tiår har Samtiden kommet ut med fire utgaver på papir. 1 2022 blir antallet papirutgaver utvidet til seks, og Samtiden relanseres som Uketidsskrift for kultur og samfunn med utgivelse hver mandag. Innholdet i papirutgavene blir i ettertid publisert i de digitale ukeutgavene.

Samtiden inneholder essays, intervjuer, kritikk, analyser, reportasjer og andre tekster som går i dybden innenfor temaene vi anser som de viktigste i vår tid.

Samtiden skal ta tiden på pulsen ved å utfordre rådende paradigmer, identifisere og belyse trender, ideologisk strømninger og fenomener i samfunnet som påvirker menneskers livsvilkår og eksistens. 

Samtiden skal motarbeide dagens tendenser til utestengning og «no platforming». Vi skal holde ytringsfriheten høyt og sørge for stort meningsmangfold.

Samtiden skal ikke være dagsaktuell, i noen grad ukeaktuell. Vi vil hente inspirasjon for «delay gratification- journalistikken som kjennetegnes av at en skriver om en sak først når støvet har lagt seg og vi kan hente fram det som bidrar til å belyse vår samtid. 

I tiden fremover kommer Samtiden til å lansere papirnumrene i form av middager med abonnenter og andre gjester til stede. 

 

Foto

UiB; Truls Hansen, NRK; Thomas Wågström, Oktober forlag.

F.v.: Gerhard Gran, Samtidens grunnlegger, malt av Christian Krohg. Knut Hamsun, bidragsyter i Samtiden samme år som han slo igjennom med Sult. Halldis Moren Vesaas, tidligere redaktør i Samtiden. Karl Ove Knausgård, bidragsyter i Samtiden på 2000-tallet. Lansering av Samtidens nummer «Skamtiden» i 2017, Sehesteds plass (Aschehoug forlag).