regjeringen

926,1 millionar kroner til kulturformål frå speleoverskotet

Kulturpolitikk

– Regionale kulturfond må etableres nå

Kulturpolitikk