Elle Sofe Company
Foto

Elle Sofe Company, som drives av den samiske koreografen og regissøren Elle Sofe Sara, får støtte fra Kulturrådet. Her fra 2021-forestillingen «The answer is Land». Foto: Antero Hein

Samisk dansekompani nykommer på listen over dem som får kunstnerskapsstøtte

Publisert: 29. august 2022 kl 16.07
Oppdatert: 29. august 2022 kl 16.07

De seks kompaniene som trakk det lengste strået er Vinge/Müller, Fiksdal Dans, De Utvalgte, Mia Habib Productions, Elle Sofe Company og 71 bodies. De får støtte fra Kulturrådet de neste fire årene.

To er nykommere på listen: Elle Sofe Company, som drives av den samiske koreografen og regissøren Elle Sofe Sara, og bak 71 bodies står den nylig Hedda-prisede danseren Daniel Mariblanca.

– Vi har jobbet oss gjennom en rekordstor søkerliste med svært mange godt kvalifiserte søkere. Vi har i dag mange flere sterke scenekunstkompanier enn Kulturrådets ordning gir rom til, og det er mange viktige kunstnerskap som nå blir stående utenfor ordningen, sier Peder Horgen, som er rådsmedlem og leder for Kulturrådets faglige utvalg for dans.

Kunstnerskapsstøtten behandles av de faglige utvalgene for dans og teater i felles møte, og i tillegg til de kunstfaglige vurderingene er det et mål at ordningen «skal løfte frem både etablerte og nye kunstnerskap, og sikre både sjangermangfold og geografisk spredning».