Tage Pettersen
Foto

Tage Pettersen (H) etterlyser diskusjon rundt praksisen i Kulturrådets fagutvalg og tilskuddsordning. Foto: Stian Lysberg Solum

Reagerer på Kulturrådets tilskuddspraksis: – Det er langt verre enn jeg trodde

Publisert: 4. oktober 2022 kl 11.13
Oppdatert: 4. oktober 2022 kl 11.18

Tage Pettersen (H) reagerer på måten prosjektstøtteordningen i Kulturrådet fungerer, skriver Klassekampen. Etter at Klassekampen lørdag belyste situasjonen der medlemmer og kunstnere i Kulturrådets fagutvalg søker støtte fra utvalg de selv sitter i, etterlyser Pettersen diskusjon rundt tildelingspraksisen. 

– Det er langt verre enn jeg trodde var tilfellet, sier Pettersen til avisen.

Behandler egne konkurrenters søknader

Kulturrådets fagutvalg består av kunstnere og kulturarbeidere som ikke er utestengt fra å søke støtte den tiden de sitter i utvalget. Det vil si at medlemmer søker støtte fra utvalg som de selv sitter i. I egne saker er medlemmene inhabile, men de behandler likevel konkurrentenes søknader. Siden 2018 har dette vært tilfelle for fem medlemmer. 

Peder Horgen, utvalgsleder for dans, forklarer Kulturrådets begrunnelse for praksisen med at de vil ha den gode kompetansen fra praktiserende aktører i de ulike delene av feltet til å gjøre vurderingsarbeidet. Å sitte i utvalget ville vært uaktuelt for mange, dersom de ikke kan utøve yrket sitt i perioden. 

Kunstnerne og kulturarbeiderne som sitter i Kulturrådets fagutvalg skiftes ut annen hvert år. 

Ville ikke skjedd på andre felt

Anki Gerhardesen, teaterkritiker og journalist, er også blant dem som reagerer på at utvalgsmedlemmer som selv søker støtte, ikke blir funnet inhabile i hele behandlingsrunden. Hun mener at systemet bidrar til kameraderi og kan avgjøre om kunsterne bruker ytringsfriheten.  

– Det ville vært helt uholdbart på andre felt. Har man interesser selv, vil det kunne reises mistanke om at måten du vurderer andre på, er preget av at du ønsker støtte selv, sier hun til avisen. 

Etterlyser åpenhetskultur

Pettersen erkjenner at siden Norge er et lite land, er det vanskelig å unngå at noen kjenner hverandre i en støttetildelingsprosess. Han foreslår å se på sammensetningen av fagutvalgene, der den kunstfaglige kompetansen ikke trenger å erstattes, men kan suppleres med tilleggskompetanse. Han etterlyser også mer åpenhet, for eksempel gjennom at møtene i fagutvalget kan være åpne.

I et generelt svar om situasjonen skriver kulturminister Anette Trettebergstuen i en e-post til avisen:

«Statlige midler forvaltes etter prinsippet om en armlengdes avstand fra politiske myndigheter. Det innebærer at tilskuddsmottakerne er faglig uavhengige, og at beslutninger som krever kunst- og kulturfaglig skjønn, ikke underlegges statlig styring».