Illustrasjonsfoto.
Foto
Berit Roald / NTB

Ny studie viser dystre tall om psykisk helse blant dansere

Publisert: 2. november 2021 kl 09.25
Oppdatert: 2. november 2021 kl 09.25

Mange profesjonelle dansere har store mentale helseutfordringer. Forskerne bak en ny studie ser behov for kulturendring i dansemiljøene.

Det skriver Aftenposten.

En ny studie om mentale helseutfordringer blant profesjonelle norske dansere kartlegger forekomsten av spiseforstyrrelser, skader og kunnskap om mental helse. Den ser også på restitusjon blant dansestudenter. Funnene ble presentert på Idrettsmedisinsk høstkongress i helgen.

– Vi fant at 20–50 prosent hadde symptomer på angst, depresjon og spiseforstyrrelser. Et viktig funn var at vi fant at jo høyere grad av kroppsaksept, jo mindre symptomer på spiseforstyrrelser, sier en av forskerne bak studien, Jorunn Sundgot-Borgen ved Norges idrettshøgskole, til Aftenposten.

Studien viser at jo større grad av symptomer på spiseforstyrrelser og jo mer de trente, jo tydeligere symptomer hadde danserne på energimangel.

– Dette kan medføre en rekke alvorlige helseeffekter. Det var også med på å forklare den høye forekomsten av skader, sier førsteamanuensis og en annen av forskerne bak studien, Therese Fostervold Mathisen, til avisa.

Internasjonale studier har vist høy forekomst av mentale helseutfordringer og spiseforstyrrelser blant profesjonelle dansere, men det er lite kunnskap om tilsvarende forhold i Norge.

Studien er gjennomført av professor Jorunn Sundgot-Borgen ved Norges idrettshøgskole, førsteamanuensis Therese Fostervold Mathisen ved Høgskolen i Østfold og postdoktor Christine Sundgot-Borgen ved Oslo universitetssykehus. Mental Helse Ungdom er samarbeidspartner, og 125 dansestudenter deltok. Deltagerne kom fra linjene samtidsdans og jazzdans ved Kunsthøgskolen i Oslo og Høyskolen Kristiania, ifølge Aftenposten.