Publikum sittende ved langbord med en meters avstand er på konsert høsten 2020. Smittevernrestriksjoner tillot den gang maksimalt 200 personer på et arrangement.
Foto
Heiko Junge / NTB

Scenekunst tapte over halvparten av inntektene i første koronaår

Publisert: 13. desember 2021 kl 10.23
Oppdatert: 13. desember 2021 kl 10.23

Samlede inntekter for musikk og scenekunst sank kraftig i 2020 fra året før. Musikkbransjen tapte 33 prosent, mens scenekunst hadde en nedgang på 53 prosent.

Det viser Kulturrådets årlige statistikk «Kunst i tall» , som har tall for omsetning av musikk, scenekunst, litteratur og visuell kunst.

Rapporten viser at musikkbransjen hadde samlet inntekter på 3,5 milliarder kroner i koronaåret, mot 5,3 milliarder kroner året i forveien – en nedgang på 33 prosent.

For scenekunstbransjen var samlet inntekt 603 millioner kroner, noe som tilsvarer en nedgang på 53 prosent.

Tall over kriseåret

– Nå ser vi for første gang de rene tallene fra kriseåret 2020. Situasjonen er alvorlig, men likevel forventet. Rapporten gir oss et godt bilde av hvilke konsekvenser pandemiens første år har hatt og vil være et viktig utgangspunkt når vi fremover skal foreslå virkemidler og tiltak som kan bistå sektoren til å bli mer levedyktig og mer mangfoldig enn noen gang, sier Kristin Danielsen, direktør i Kulturrådet.

Samtidig økte inntektene i litteraturbransjen og visuell kunst. Samlet inntekter fra omsetning av litteratur i Norge og fra utlandet utgjorde drøyt 6,3 milliarder kroner, opp 5 prosent fra året før. Inntektene i litteratur har sunket hvert år fra 2013, men hadde altså en markert økning da pandemien traff.

13 milliarder kroner til kunstbransjene

Også innen visuell kunst brukte folk mer penger. Bransjen hadde en samlet inntekt på 2,8 milliarder kroner, en økning på hele 48 prosent fra 2019 til 2020.

Disse to bransjene opplevde også nedgang i inntekter som gjelder fremføring, men denne er betydelig mindre del av samlet inntekt enn for musikk og scenekunst, påpeker rapporten.

De samlede inntektene i alle de fire kunstbransjene i 2020 var 13,3 milliarder kroner, mot 14,2 milliarder i 2019. Dette inkluderer inntekter i Norge og fra utlandet for alle de fire kunstbransjene.