Illustrasjonsbilde.
Foto
John Andre Aasen / Nordland Teater
Teatersjefer gjør opprør

– En inngripen i vår kunstneriske frihet

Publisert: 18. februar 2022 kl 12.55
Oppdatert: 18. februar 2022 kl 14.15

Kulturdepartementet ber teatrene sende inn statistikk over tilbudet de gir til barn og ungdom. Dette har ført til at teatersjefer nå gjør opprør.

Norsk Teater og orkesterforening (NTO) reagerer på de nye rapporteringskravene. De mener kulturminister Anette Trettebergstuen gir politiske styringssignaler som kan svekke den kunstneriske friheten. I forrige uke sendte foreningen et brev til kulturminister Trettebergstuen med oppfordring om å gi en begrunnelse for de nye rapporteringskravene.

Kulturdepartementet har nemlig bedt landets orkestre og teatre om å rapportere på omfanget av tilbud rettet mot barn og unge og digitale aktiviteter. 

Spørsmålet Kulturdepartementet har begynt å stille i de årlige statistikkskjemaene, og som har fått en rekke teatersjefer over hele landet til å reagere, er følgende:

«Har dere i rapporteringsåret hatt ungdomsråd/ungdomspanel, publikumsundersøkelser der barn og unge får delta, eller andre relevante medvirkningstiltak?»

– En inngripen i vår kunstneriske frihet, sier Thorleif Linhave Bamle ved Teater Innlandet til Klassekampen.

– Hvis departementet pålegger oss medvirkning fra bestemte målgrupper, vil måten vi utvikler kunstneriske prosjekter på, endres radikalt, sier han.

Han får støtte fra flere teatersjefer Klassekampen har snakket med. De anklager kulturministeren for å bryte med det viktige prinsippet om at politikerne ikke skal gripe inn i den kunstneriske styringen av teatrene.

Avviser kritikken

Statssekretær Odin Adelsten Aunan Bohmann svarer på statsrådens vegne at innsamlingen av informasjon kun er ment for statistikk.

«Det er ikke et krav at teatersjefene må respondere, men det er ingen styringssignal i dette spørsmålet ut over at vi ønsker en oversikt», skriver Bohmann i en e-post til Klassekampen.