Foto

Heidi Andersen. 

Samtiden – uten Kjelstrup og mye mer å lese (åpen)

Publisert: 27. juni 2022 kl 09.22
Oppdatert: 14. november 2022 kl 12.26
Magne Lerø (født 1954) er en norsk redaktør og forfatter. Han er redaktør og eier av Dagens Perspektiv, Samtiden, bransjeavisen Dagligvarehandelen, Convenience og KulturPlot gjennom selskapene Medier og Ledelse AS og Dagens Perspektiv AS.

«Mr. Samtiden» har sagt opp. Det setter ikke en stopper for planene om å øke fra 4 til 6 årlige papirutgaver, øke antallet artikler med over 100 prosent og fleske til med nyskapningen Samtiden som digitalt ukemagasin.

Det viktigste som skjedde i uken som var, om vi da holder oss til tidsskriftverdenen, var at Christian Kjelstrup sa opp stillingen som redaktør i Samtiden.

En rekke som har kommentert i redigerte og sosiale medier mener dette er mer dramatisk, for ikke å si alvorlig, enn at Aschehoug overlot ansvaret for å drive Samtiden videre til mitt firma, Medier og Ledelse.

Medier og Ledelse gir også ut Dagens Perspektiv, KulturPlot, Reiseliv1, Mat og marked, Convenience, Dagligvarehandelen og nå også Samtiden.

Vi har en del erfaring med å overta mindre publikasjoner som går i minus og som trenger en redaksjonell og strategisk fornyelse. Det gjelder i høyeste grad Samtiden, for her er tallene blodrøde og antallet abonnenter synker.

Jeg har tatt initiativ til følgende:

 • Ny nettside. Den er ikke ferdig utviklet, men vi lanserte den for to uker siden.
 • Samtiden framstår nå som et digitalt uketidsskrift med utgivelse hver mandag kl. 09.30.
 • Vi skal i år publisere mer enn dobbelt så mange artikler som ble publisert i fjor.
 • Samtiden utvider fra fire til seks utgaver på papir. Vi skal øke det samlede sidetallet på papir med over 50 prosent.
 • Opplaget på Samtiden økes med 50 prosent som følge av at vi legger ned papirutgaven av KulturPlot og overfører abonnentene til Samtiden.
 • Hyppigere publisering av artikler på Facebook.
 • Opprettelse av Samtiden-konto på LinkedIn.
 • Spalten «Kritikk av kritikk». Ørnen av norske tidsskrifter bør kunne påta seg å rette et kritisk blikk også mot kritikerne.
 • Spalten «Perspektiv i ettertid», inspirert av Delayed Gratification- journalistikken blir lansert i august. Artiklene skrives etter at mediestøvet har lagt seg. Da er det er mulig å skille klinten fra hveten og fortelle hva saken egentlig handlet om.
 • Samtiden har alltid levert litteraturkritikk. Framover vil også film, teater, musikk og kunst bli underlagt et kritisk blikk.
 • Papirutgavene får nytt design. Første utgave kommer i september.
 • Det vil bli en mer effektiv produksjonsflyt av innhold både på papir og nett.
 • Det vil være et tett samarbeid mellom nettutgavene til Samtiden og KulturPlot. 10-20 prosent av artiklene vil kunne leses på begge nettstedene.
Annonse

Samtidens redaksjonelle profil og tradisjon skal videreføres. Når Kjelstrup trekker seg, har det etter min mening lite med Samtiden og redaksjonelle veivalg å gjøre.

Samtiden styres etter det jeg formulerte i februar i forbindelse med overtagelsen:

Samtiden skal publisere essays, dybdeintervjuer, kritikk og analyser om det som rører seg i samtiden. 

Emner belyses ut fra ulike faglige synsvinkler der en også trekker inn perspektiver fra litteratur, film, teater og kunst når det er relevant. 

Samtiden skal ta tiden på pulsen ved å identifisere og forklare trender, ideologiske strømninger og fenomener i samfunnet som påvirker menneskers livsvilkår og eksistens.  

En typisk Samtiden-tekst er meningssterk, men går også bakenfor et tema ved å undersøke hvilke holdninger eller verdier som ligger til grunn for en aktuell sak – og hva det sier om tiden vi lever i. Slik kan Samtiden bidra til å avdekke og utfordre rådende paradigmer. 

Artiklene skal handle om samtiden – ikke historiske artikler med mindre det bygges tydelig bro over til vår tid. 

Annonse

Målet er å la Samtiden bli stedet der landets beste essayister får boltre seg. 

Samtiden skal motarbeide dagens tendenser til utestengning og «no platforming». Vi skal holde ytringsfriheten høyt, sørge for stort meningsmangfold og gi rom for ytterpunktene og slik demonstrere hva ytringsfrihet betyr i praksis. 

Samtiden skal hjelpe mennesker til å forstå tiden vi lever i og gi innsikt i kompliserte sammenhenger. Bidragsytere skal legge vekt på å skrive slik at de blir forstått ut over egne faggrenser. 

Samtiden skal søke til røttene og få profilerte forfattere til å skrive i større grad enn i dag. 

Samtiden skal ikke være dagsaktuell, i noen grad ukesaktuell om det dukket opp emner som belyser understrømmer i vår tid. Vi vil hente inspirasjon for «delayed gratification»- journalistikken som kjennetegnes av at en skriver om en sak først når støvet har lagt seg, klinten kan skilles fra hveten og vi kan hente fram det som bidrar til å belyse vår samtid.  

En ung redaksjon skal drive Samtiden videre. Martin Gedde-Dahl (34), tidligere journalist og kommentator i Morgenbladet og prosjektleder/tekstforfatter i Trygdekontoret i NRK blir nettredaktør.

Forfatter, journalist, tidligere vikarierende kulturredaktør i Minerva, Linda Therese Utstøl (32) får oppgaven som litteraturansvarlig og redigerer.

Annonse

Martin Shantz Heide, (33) som har en master i litteraturvitenskap fra Frankrike og en master i litteraturformidling fra Oslo, får ansvar for leserkontakt, sosiale medier og redigering av tekster.

Christian Kjelstrup har gjort en formidabel innsats som redaktør. Når han ønsket å slutte før vanlig oppsigelsestid og var på vei ut i sommerferie, trådte jeg umddelbart inn som ansvarlig redaktør for å få planlagt høstens utgivelser. Redaktører vokser ikke på trær.

Foto

NTB. Samtidens tidligere redaktør Christian Kjelstrup.

Vi er heller ikke tjent med å starte jakten på en redaktør etter oppstyret rundt eierskiftet og redaktøravgangen. Nå får vi først vise hva Samtiden skal være – slik at bekymrede sjeler kan slappe av.

Christian Kjelstrup har drevet Samtiden som et personlig prosjekt. Han takker for seg med et innlegg på Facebook som er 50 prosent lenger enn denne teksten og har lagt til 80 bilder. Det er over 350 som har kommentert saken og over 900 som har gitt «likes». Hadde de blitt abonnenter, ville Samtiden vært reddet.

Det er skapt tvil om Samtidens framtid siden Christian Kjelstrup slutter med henvisning til redaksjonelle veivalg. Det får vil leve med inntil vi kan vise til et sterkere og mer offensivt Samtiden. Vi er godt i gang.

Vårt Land og Morgenbladet har i særlig grad vært opptatt av at Kjelstrup har trukket seg. «Problemet heter neppe Magne Lerø», sier redaktøren av Vagant, Audun Lindholm, til Morgenbladet. Det var da godt å høre.

Annonse

Han mener problemet først og fremst er at tidsskriftene får for lite offentlig støtte.

– Vagant avspises også med knapper og glansbilder. Det går ikke an å drive et tidsskrift på fornuftig måte. Sånn er det for tidsskriftene. Det er idealismen og selvbedraget som råder, sier han.

Vagant får 1,3 millioner kroner i støtte fra Kulturrådet i år. Samtiden får 800 000 kroner.

Astrid Dybvik, redaktør i Syn og Segn, legger vekt på at tidsskriftene trenger eiere som ikke prioriterer profitt. Meg bekjent er det ikke en eneste tidsskrifteier som prioriterer det.

Bente Riise, generalsekretær i Norsk tidsskriftforbund, mener utviklingen i Samtiden utløser nye spørsmål om den offentlige finansieringsmodellen. Hun tror det var økonomi som var årsaken til at Aschehoug solgte Samtiden.

– Samtiden er et flaggskip blant norske tidsskrifter, og jeg håper det fortsetter i den ånden, at det ikke blir noe helt annet og ugjenkjennelig.

Hun kan ta det rolig. Hun vil kjenne igjen Samtiden i høst, og vi skal seile videre med høy flaggføring.

Annonse

Thomas Hylland Eriksen som selv var redaktør i Samtiden i syv år fram til 2001, synes ikke det er noe rart at Kjelstrup slutter. Han mener han selv satt i lengste laget.

Knut Olav Åmås i Fritt Ord, synes det er «veldig trist» at Kjelstrup kaster loss, like trist som at Aschehoug solgte Samtiden til Medier og Ledelse. Han lurer fælt på hvordan den nye strategien skal være siden Kjelstrup ikke kan leve med den.

Vent å se. Jeg tror sorgen etter hvert vil slippe taket.

Når Samtiden ikke har en rik onkel som de hadde i Aschehoug, må det kraftig omstilling til. Fritt Ord har bidratt til å gjøre de mulig ved å ha gitt oss flere hundre tusen i støtte. De skal få mye for disse kronene.

Morgenbladet har snakket med fem personer som heller ut sine bekymringer om hvordan det skal gå med Samtiden.  De fant det ikke interessant å snakke med meg om hvilke planer jeg har med landets eldste tidsskrift. De har imidlertid funnet plass til Samtiden i ukens kviss med spørsmålet: «Hvilket medieselskap, som også utgir blant annet Matindustrien, Convenience og Reiseliv1 kjøpte tidligere i år tidsskriftet Samtiden?» Underforstått – det er mye merkelig som skjer for tiden. For Samtiden kan det bli en lykke. Det får tiden vise.