TILSKUDD TIL UNGE Kulturminister Abid Raja lanserte den nye tilskuddsordningen på Ammerudklubben 28. august.

Foto

Kulturtanken/Erik Fosheim Brandsborg

Fem millioner til inkludering av barn og unge i kulturlivet

Publisert: 1. september 2020 kl 11.33
Oppdatert: 2. september 2020 kl 08.54

Kulturminister Abid Raja lanserte den nye tilskuddsordningen på Ammerudklubben i Oslo fredag 28. september.

– Deltagelse i kulturaktiviteter fremmer frihet og mulighet for den enkelte til å uttrykke seg, sa kulturministeren under lanseringen.

Deltakelse i kultur og frivillighet er ulik i befolkningen. Deltakelse i en del kulturaktiviteter som korps, kor, orkester og kulturskole er klart høyere blant barn og unge fra familier med høy utdanning, høy inntekt og bredt sosialt nettverk, ifølge en pressemelding fra Kulturtanken – Den kulturelle skolesekken Norge.

Barrierer for deltakelse kan være konkrete, som økonomi, fysisk tilgjengelighet eller informasjon, men handler like ofte om relasjoner, identifikasjon, trygghet eller relevans i tilbudet, ifølge Kulturtanken.

– Dette må vi endre på. Vi ønsker å sikre at kulturlivet oppleves som relevant, representativt og tilgjengelig for alle barn og unge, sier kulturminister Abid Raja.

Skal inkludere nye grupper

Gjennom den nye tilskuddsordningen skal fem millioner kroner fordeles til aktører i det frivillige kulturlivet som bidrar til å gi barn og ungdom økt tilgang til fritidsaktiviteter.

Tilskuddsordningen skal bidra til å inkludere nye grupper inn i lagenes ordinære aktivitetstilbud.

Tiltak rettet mot barn og unge fra lavinntektsfamilier, med minoritetsbakgrunn, nasjonale minoriteter eller med funksjonsnedsettelser vil bli prioritert. Samtidig skal det legges vekt på regional spredning og mangfold i kulturuttrykk.

Sosiale fellesskap og identitet

– Kunst og kultur er viktig for å bygge sosiale fellesskap og identitet for barn og unge. Å være sammen med jevnaldrende og få muligheten til å utvikle seg selv og sine kreative evner bidrar til følelse av tilhørighet, og anerkjennelse. Det er derfor viktig at alle barn får tilgang til å utfolde seg gjennom kunst og kultur i oppveksten, sier Raja.

Kulturdepartementet har gitt Kulturtanken i oppdrag å organisere ordningen.

Midlene skal deles ut i 2020, men aktiviteter kan også finne sted i 2021. Søker må være registrert i Frivillighetsregisteret. Søknadsfristen er 1. oktober.