Kultur- og likestillingsminister Abid Q. Raja søker innspill til en ny strategi for folkemusikk og folkedans.
Foto
Vidar Ruud / NTB scanpix

Kulturdepartementet jobber med ny strategi for folkemusikk og folkedans

Publisert: 9. juni 2020 kl 09.30
Oppdatert: 9. juni 2020 kl 09.30

 

 

Formålet med strategien er å belyse problemstillinger, virkemidler og tiltak for dette feltet – i lys av overordnede kulturpolitiske mål fra Kulturmeldingen, skriver regjeringen på sine nettsider.

Strategien skal tydeliggjøre statens ansvar og oppgaver på feltet, og skissere virkemidler som kan bidra til bedre måloppnåelse. Staten har et særskilt ansvar for å ivareta de tradisjonsbærende kulturuttrykkene, fordi dette er en del av vår felles kulturarv. Strategien vil ta utgangspunkt i den tradisjonelle folkemusikken og folkedansen, og samtidig berøre hvordan uttrykkene påvirkes av andre sjangre, tiden vi lever i og samfunnets demografiske utvikling. 

Departementet ønsker innspill til arbeidet og ber om at skriftlige innspill sendes til postmottak@kud.dep.no. Merk e-posten med «Innspill til strategi for folkemusikk og folkedans». Innspillene vil bli publisert på regjeringen.no.  

Innspill 

Departementet ønsker særlig innspill knyttet til følgende problemstillinger:  

  • Hvordan kan politikk og forvaltning innenfor folkemusikk og folkedans best ivareta de tradisjonelle uttrykkene og samtidig stimulere mangfold og fornyelse?

  • Hvordan kan det best legges til rette for opplæring og kompetanseheving innenfor folkemusikk og folkedans? 

  • Hvordan kan det best legges til rette for mest mulig effektiv bevaring og arkivering av relevant materielt og immaterielt innhold fra folkemusikk og folkedansfeltet?

  • Hvordan kan det best legges til rette for forskning, formidling og tilgjengeliggjøring av dette materialet? 

  • Hvordan kan internasjonalt samarbeid bidra til å styrke folkemusikken og folkedansens posisjon i samfunnet?

Frist for innspill er 30. november 2020.