Daglig leder i Norske Konsertarrangører, Tone Østerdal
Foto
Ellen Lorenzen, NKA
Manglende stimuleringsordning

– Tiden er i ferd med å renne ut

Publisert: 6. oktober 2020 kl 08.56
Oppdatert: 6. oktober 2020 kl 10.01

1. oktober skulle regjeringens stimuleringsordning ha trådt i kraft. Ordningen skulle stimulere til gjennomføring av flere kulturarrangementer, fremfor å kompensere for avlysninger.

Per i dag har ikke regjeringen kommet med informasjon om når ordningen trer i kraft, fem dager på overtid. Regjeringen er langt på etterskudd, og gjentatte ganger har bransjen fått høre at forskriften for ordningen er «rett rundt hjørnet».

LES OGSÅ | Kulturdepartementet vil ikke svare på når stimuleringsordningen er klar

Det bekymrer daglig leder for Norske Konsertarrangører, Tone Østerdal:

– Nå er tiden i ferd med å renne ut, dersom ordningen skal ha effekt i tråd med det kulturministeren skisserte ved lanseringen i august. Vi får nå daglige henvendelser fra både arrangører og andre bransjeaktører som venter fortvilte på flere detaljer om ordningen. Nå står i praksis mange arrangører og artister klare, men de er helt avhengige av å vite hvilken støtte de kan få gjennom stimuleringsordningen for å kunne bekrefte konsertene. De færreste arrangører kan leve med under én måneds salgstid, og derfor er sendrektigheten er i ferd med å få stimuleringsordningen til å bli det motsatte av det den skal være; nemlig grunnen til at det ikke blir gjennomført konserter, sier hun.

Østerdal forteller at hun har hørt et rykte om at det skal komme mer informasjon om stimuleringsordningen i forbindelse med statsbudsjettet, men er klar på at bransjen nå trenger vi noe mer håndfast enn som så.

– Bør åpne for 600 publikummere innendørs

Østerdal støtter Creo-leder Hans Ole Rian som mener at tiden er inne for å åpne opp også innendørsarrangementer for opptil 600 tilskuere.

– Vi var svært glade for at Oslo kommune gjorde en differensiering i de nye innstrammingene, da de aller fleste vil kunne fortsette som før med 200 tilskuere. Vi tar heller ekstra tiltak, som fast plassering i lokalet, enn en ny nedstenging. Samtidig er det svært positivt at regjeringen nå åpner for at det bare må være ett ledig sete mellom publikummerne i lokaler med fastmonterte seter. Det betyr i praksis forskjellen på åpent eller stengt for mange av de mindre konsert- og kulturhusene, sier Østerdal.  

Hun ser ingen grunn til at regjeringen ikke skal kunne åpne for inntil 600 publikummere også innendørs, og mener vi gang på gang har fått bekreftet at det ikke er hos de profesjonelle arrangørene i kulturlivet at smitte sprer seg.

– Tvert imot trekkes det til stadighet frem at de profesjonelle arrangørene er svært flinke til å tilrettelegge for godt smittevern, og i mange tilfeller overoppfyller kravene for å sikre at publikum skal føle seg trygge på deres arrangementer. Så er det ikke dermed sagt at smitte ikke kan spre seg også hos profesjonelle arrangører, men foreløpig har vi ikke mottatt noen rapporter om at våre medlemmer har måttet drive smittesporing i forbindelse med sine arrangementer, poengterer hun.