Foto
Illustrasjonsbilde: / NTB

2,5 millioner til å styrke det digitale kulturtilbudet til barn og unge

Publisert: 10. desember 2021 kl 10.15
Oppdatert: 10. desember 2021 kl 10.15

Som oppfølging av Meld. St. 18 (2020-2021), Oppleve, skape, dele. Kunst og kultur for, med og av barn og unge, lyste Kulturtanken ut såkornmidler til utviklingsarbeid som skal bidra til ny kunnskap og kompetanse og som skal styrke det digitale kulturtilbudet til barn og unge.

– Regjeringen vil styrke det digitale kulturtilbudet til barn og unge og bidra til at flere får mulighet til å både oppleve og skape digital kunst og kultur på egne premisser. Med såkornmidlene får flere dyktige offentlige, private og frivillige aktører rundt om i landet mulighet til å teste ut nye metoder for å nå og engasjere flere barn og unge, sier kulturminister Anette Trettebergstuen.

Til søknadsfristen 9. november mottok Kulturtanken 32 søknader fra frivillige organisasjoner, kulturskoler, kommuner og fylkeskommuner og private aktører om nærmere 14 millioner kroner.

– Det var stor interesse og mange gode søknader. Vi er glade for at vi kan tildele 2,5 mill. kr til fem prosjekter. Og for de som ikke nådde opp i denne runden, så kommer det kanskje nye muligheter neste år, da såkornmidlene er foreslått videreført i forslaget til statsbudsjett for 2022, sier direktør i Kulturtanken Øystein Strand.

Nærmere informasjon om de tildelte prosjektene

Ung Kultur Møtes (UKM Norge) har fått tildelt 1 mill. kr til Kulturnett 3.0. De skal gjennomføre seks pilotprosjekter som omhandler musikkundervisning og samspill på nett via en ny fiberbasert infrastruktur uten forsinkelser eller kvalitetstap, etter modell av lignende forsøk gjennomført i Sverige og Finland. Pilotprosjektene vil gjennomføres i samarbeid med Høgskolen i innlandet, NTNU Institutt for musikk, Remote North, Uninett og Norsk kulturskoleråd, samt kulturskolene i Sel, Lillehammer, Hamar og Trondheim.

Norsk Teknisk Museum har fått 400 000 kr til prosjektet 1/0 til Design. De skal videreutvikle et datakulturtilbud og gi flere barn og unge i alderen 14-18 år mulighet til å lære koding med design som metode. Prosjektet vil også kobles til utstillingen I/O som skal åpnes våren 2022, som vil vise hvordan datamaskinens programmering kan læres med estetikk og kunst som utgangspunkt.

Tromsø kommune via Tvibit har fått 200 000 kr til å videreutvikle Kreativ Teknologi-programmet og gjennomføre tre delprosjekter; Last Stop & NUFF Digital Hubs, en digital festivalopplevelse, versus@Tvibit, et livestreamet program om dataspillkultur av og for ungdom og My Arctic Life Multimedia, et digitalt utstillingsrom for unge fotografer.

Sarpsborg kommune har via samarbeidsprosjektet KRED, fått 400 000,- til prosjektet Studio 2. De skal videreutvikle flere streamingprosjekter av og med ungdommer, herunder blant annet Cafe UK og streamingstudio for e-sport. Prosjektet omhandler etablering av studiofasiliteter for å kunne nå og engasjere flere barn og unge.

Landsforeningen Ungdom og fritid har fått tildelt 400 000,- til prosjektet Inkluderende datakultur. De skal utvikle og ta i bruk en ny medvirkningsbasert metode som skal gi flere barn og unge muligheten til å oppleve datakultur på egne premisser, i samarbeid med KRED ved Sarpsborg kommune og NOVA ved Trondheim kommune. Prosjektet skal styrke det digitale ungdomsarbeidet og metoden skal kunne brukes av andre tilretteleggere innen kultur og fritid for barn og unge.