Kultur- og likestillingsminister Anette Trettebergstuen (Ap) etter pressekonferanse om koronasituasjonen i marmorhallen.
Foto
Terje Bendiksby / NTB

65 millioner kroner til stimulering av filmproduksjon

Publisert: 27. januar 2022 kl 09.55
Oppdatert: 27. januar 2022 kl 09.55

– Filmbransjen er hardt rammet av pandemien, og disse stimuleringsmidlene er derfor sårt tiltrengt. Vi ønsker en filmbransje som har kapasitet til å produsere norske kvalitetsfilmer og det bidrar vi nå til, sier kultur- og likestillingsminister Anette Trettebergstuen.

– Mange i filmbransjen er bekymret for at pandemien skal føre til utsettelser og avbrudd i filmproduksjoner. Avbrudd som stopper pågående produksjoner kan føre til uopprettelig økonomisk tap og tap av arbeidsplasser. Stimuleringsmidlene til filmproduksjoner skal bidra til å motvirke dette, sier kultur- og likestillingsministeren.

Garantiordningen for film skal sikre produsenter mot ekstraordinære kostnader som følge av avbrudd i opptakene. Uten en slik garanti vil mange produsenter ikke ta risikoen ved å gå i opptak. Ordningen vil bidra til å opprettholde produksjonsaktiviteten i filmbransjen. Stimuleringsmidlene skal også bidra til at påbegynte produksjoner kan fullføres. Dette vil opprettholde aktivitet og arbeidsplasser i bransjen.

Norsk filminstitutt skal forvalte stimuleringsmidlene til filmproduksjon.

I 2022 er det totalt satt av 1,2 milliarder kroner til koronastøtteordninger for kultursektoren. Av dette skal 300 millioner kroner brukes til stimulering gjennom eksisterende virkemiddelapparat, hvorav 65 millioner kroner til stimulering av filmproduksjon.