Søk her
Sted
Valle
Søknadsfrist
Kontakt

Kontaktinformasjon

Torunn Charlotte Nyberg

Torunn Charlotte Nyberg

leiar

 Telefon:97061587

Valle kommune søker Interkommunal kulturskulelærar i folkemusikk

Kulturskulelærar folkemusikk

Interkommunal kulturskulelærar i folkemusikk – ei satsing på UNESCO Setesdal og den immaterielle kulturarva!

Ansettelsesform: Prosjekt

I samband med satsinga på UNESCO Setesdal og den immaterielle kulturarven lyser vi ut stilling som kulturskulelærar i folkemusikk. Dette er ei 3-årig interkommunal prosjektstilling, med mogelegheit for forlenging, i Bygland, Valle og Bykle. Stillinga kan delast på to personar.

Arbeidsoppgåver

 • Undervisning innan folkemusikk; hardingfele, munnharpe, kveding og folkedans
 • Time- og gruppeundervisning i kulturskulane i Bygland, Valle og Bykle kommunar
 • Kursverkemd og workshops
 • Rekrutteringsarbeid i barnehage og barne- og ungdomskule
 • Samarbeid med opplæringsprosjektet “Gorrlaus” i barnehage og skule
 • Kulturformidling i kulturskule og barnehage/skule
 • Vere synleg i lokalsamfunnet
 • UKM – bidra til rekruttering og praktisk arbeid i forbindelse med arrangementet
 • Samarbeid med det frivillige og andre aktuelle

Vi ønskjer primært at du er tilsett på heiltid, men stillinga kan delast på to personar.

Kvalifikasjonar

 • Minimum 3-årig relevant høgare utdanning frå høgskule eller universitet. Relevant erfaring kan vurderast til å kompensere for utdanning.
 • Undervisingskompetanse
 • Gjerne relevant erfaring frå arbeid med barn og unge
 • God i norsk munnleg og skriftleg
 • God til å nytte digitale verktøy
 • Førarkort klasse B (minimum)

Personlege eigenskapar

 • Engasjement for å jobbe med barn og ungdomar
 • Du liker å jobbe sjølvstendig, men er også ein lagspelar
 • Du jobbar strukturert, men er også fleksibel
 • Du har gode samarbeidsevner og kommuniserer godt både munnleg og skriftleg
 • Vi legg vekt på at du er løysingorientert, tilpassingsdyktig og personleg eigna for jobben

Andre opplysningar

 • Du skal jobbe i kulturskulane i alle tre kommunane
 • Krav om godkjent politiattest ved tilsetting
 • Stillinga inneber ein del kvelds- og helgearbeid
 • Stillinga kan delast på to personar
 • Du må disponere eigen bil

Valle kommune har arbeidsgjevaransvar for stillinga. Vi ser derfor føre oss at fast kontorstad vil vere i Valle kommune, der også UNESCO-prosjektet Setesdalsfolk, Setesdal Spelemannslag og Setesdalsmuseet, som alle vil vere naturlege samarbeidspartnarar, har sine lokale.
Oppstart seinast 01.08.23.

Vi tilbyr

 • Tett samarbeid med andre fagpersonar i eit aktivt og utviklande miljø
 • Løn etter kvalifikasjonar etter tariff
 • Hjelp med å skaffe bustad
 • God barnehagedekning
 • Full kulturskuledekning
 • Tilgang til fritidsleilegheit i Kristiansand
 • Flyttegodtgjersle etter eige reglement
 • Gode pensjons- og forsikringsordningar

Spørsmål om stillingen

Torunn Charlotte Nyberg, leiar, Telefon 970 61 587

Om UNESCO Setesdal

I 2019 kom spel, dans og song (stev og stevjing) i dei tre øvre setesdalskommunane Bygland, Valle og Bykle på UNESCO si representative liste for immateriell kulturarv. Denne stillinga er ei satsing på UNESCO Setesdal.
Agder fylkeskommune oppretta i 2021 prosjektet Setesdalsfolk, med Annbjørg Lien som prosjektleiar. Også Setesdalsmuseet har immateriell kulturarv i sin portefølje. Gjennom opplæringsprosjektet Gorrlaus, eit samarbeid mellom kommunane og Setesdal Spelemannslag, får alle barn og og unge opplæring i folkemusikk og -dans i barnehage og skule.

Om oss

Fritidstilboda i Bygland, Valle og Bykle er mange og varierte, både sommar og vinter. Her kan du oppleve alt frå bading og båtliv i idylliske Byglandsfjorden, til bratt friluftsliv og alpinbakkar i Brokke og på Hovden. I alle tre kommunane finn du gode idretts- og kulturanlegg, flotte forhold for ski og fjellturar, sykling og klatring med meir. Vi har også eit mangfaldig organisasjonsliv, og generelt mange gode tilbod og arrangement for barn og unge.