Norges største og eldste allmennkulturelle tidsskrift. I Samtiden skriver landets
skarpeste penner om politikk, litteratur og samfunnsspørsmål. Bestill abonnement her

SAMTIDEN UTLYSER SKRIVEKONKURRANSE FOR STUDENTER

 

Det er viktig at studenter melder seg på i samfunnsdebatten, og for et tidsskrift som Samtiden er det viktig å bidra til at studenter ser på seg selv som skribenter. Derfor utlyser vi en skrivekonkurranse der nettopp spørsmålet om studentenes rolle i samfunnsdebatten står sentralt. Tradisjonelt har studentene vært en samfunnsendrende kraft. Hva kan være studentenes rolle i den offentlige debatten nå, gitt dagens politiske virkelighet, medievirkelighet og universitetsstruktur? Er studentopprørets dager talte? Påvirker studentene samfunnet best som dyktige spesialister eller generalister? Hvordan kan studenter blir kritiske, uavhengige stemmer som forandrer verden vi lever i?

Send tekst til redaktør christian.kjelstrup@aschehoug.no innen 25. mars.

Lengde: Minimum 10 000 tegn inkl. mellomrom (tilsvarer ca. 4 sider i Word med enkel linjeavstand).

Vinnertekstene vil bli trykket i Samtiden nr. 2–2020, som lanseres med debatt på campus på UiO i mai.

Premien for beste tekst er på 10 000 kr.


NYTT SAMTIDEN-NUMMER PÅ VEI: HAR FORSVARET SVARET?

Det norske Forsvaret er i en brytningstid. I vår skal Forsvarsdepartementets legge frem sin langtidsplan. Hvordan skal Norge forholde seg til nye sikkerhetsutfordringer (en ustabil verdensorden, nytt trusselbilde, nye typer krigføring, klimakrisen, m.m.)? Samtidens nye temanummer om Forsvaret lanseres i mars. I påvente av nummeret kan du melde deg på lanseringsarrangementet allerede nå: https://www.facebook.com/events/578938232660136/

Samtiden